Wat houdt uptime garantie in?

Verschillende hostingproviders hebben een uptime garantie. Uptime is de mate waarin uw website online is, uitgedrukt in procenten van de gehanteerde tijdseenheid. Bij een garantie van 99,8 % per jaar beweert de provider dus dat uw website niet meer dan 17,5 uur op jaarbasis onbereikbaar is. Het bedrijf heeft dus veel vertrouwen in zijn apparatuur en het netwerk waarvan hij gebruik maakt.

Neem nooit aan dat als een provider uptime garantie verschaft, het ook werkelijk zo is dat uw site nooit down is. Aan dergelijke garanties zitten vaak veel haken en ogen. We geven een paar voorbeelden:

  • Een provider controleert zelf zijn eigen uptime en bepaalt hiermee ook zelf of er op de garantie aansprak kan worden gemaakt.
  • De uptime garantie geldt enkel voor bepaalde hostingpakketten.
  • De uptime garantie geldt enkel als uw site een aaneengesloten periode onbereikbaar is, korte periodes tellen niet mee.

Lees altijd wat het bedrijf precies onder de garantie verstaat. In welke tijdseenheden wordt gemeten? Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding en hoeveel bedraagt deze? Kijk voor de antwoorden in de voorwaarden of vraag de desbetreffende hostingprovider.