Database

Een database is een verzameling gedigitaliseerde gegevens. Door de grote toename van interactieve websites spelen databases een veel grotere rol in het creëren en opslaan van dynamische content dan voorheen.

Bij het Linux platform wordt gebruik gemaakt van de database MySQL, bij Windows van SQL.