Downtime

Met downtime wordt het tijdvak aangeduid waarin een server onbereikbaar is of niet functioneert. Downtime wordt meestal veroorzaakt doordat apparatuur uitvalt (crash) of door gepland onderhoud. Een downtime van 0,2 % houdt in dat de server niet meer dan 17,5 uur op jaarbasis onbereikbaar is. Het tegenovergestelde van downtime is uptime.