E-mail-aliassen

Met aliassen worden verschillende e-mail adressen als één account aangeduid. Een alias stuurt de e-mail door naar een ander adres of een POP3 account. Wat er verder met de e-mail gebeurt bepaalt het adres waar het naar toe wordt gestuurd. Een catch-all alias wordt vaak gebruikt om e-mail die naar een nietbestaand adres op de server is verzonden naar één adres te zenden zodat deze niet verloren gaat.